◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Yoshiaki Tanabe
PD(博士研究員) Sou Kamikura
M2(修士2年)

Kazuya Arashiba
Ayano Kondo
Koichi Takemoto
Tsuyoshi Iwata

M1(修士1年)

Hidetaka Iizuka
Akimi Ogawa
Keiichi Takahata
Chigusa Nogawa

B4(学士4年)

Daisuke Itoh
Masaharu Itoh
Shinji Onozaki
Keiichiro Kanao
Kazuhiro Kimura
Yasuo Someya
Masaki Tatsuzawa
Tomomasa Chin
Takafumi Nakagawa
Mai Nishiyama
Yoshiyuki Misumi