◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Yoshiaki Tanabe
D1(博士1年) Kazuya Arashiba
M2(修士2年)

Hidetaka Iizuka
Akimi Ogawa
Keiichi Takahata

M1(修士1年)

Shinji Onozaki
Keiichiro Kanao
Masaki Tatsuzawa
Mai Nishiyama

B4(学士4年)

Tomohiro Aoki
Shoko Arai
Takuya Iida
Makoto Imaji
Naoki Iriyama
Ryoko Onishi
Tomoya Kimura
Hiroki Kobayashi
Keisuke Satoh
Yukiko Tanzawa
Kosuke Fujimoto
Yuki Miyagami
Kouji Mutoh
Hiroyuki Mori
Takafumi Yamaguch
i Takeshi Yoshikawa