◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Takuya Kuwabara
M2(修士2年)

Yuta Inoue
Natsumi Shiga
Yukihiro Takahashi
Shuhei Takamori
Ryogen Tezuka

M1(修士1年) Takahiro Kato
Susumu Kumagai
Kosuke Sakajiri
Takuya Toriumi
B4(学士4年)

Shotaro Ito
Ryunosuke Kuriki
Mokurai Sanui
Sota Shimizu
Yuhi Tsutsumizaki
Kazuki Deguchi
Takayuki Nanba
Kazunori Noguchi
Masakatsu Nonaka
Naoki Yamaguchi