◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Yuichiro Mutoh
M2(修士2年)

Yousuke Ikeda
Toshikazu Kuwabara
Naoki Saruya

M1(修士1年)

Yusuke Kimura
Toshikazu Kuwabara
Kozue Shiraishi
Ippei Niiyama
Izumi Yoshida

B4(学士4年)

Takao Aiba
Kohei Imai
Kaoru Uemura
Yasuhiro Okada
Naoki Kozono
Yuki Taguchi
Akizumi Nezaki
Muneyuki Ito
Kazuaki Shirai