◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Takahiro Iwamoto
D3(博士3年)

Ryunnosuke Kuriki
Shotaro Ito

M2(修士2年)

Yuri Shiba
Asuka Sugihara
Hiroki Kuchiishi
Yuuta Negishii
Risa Nakamura
Hayato Asanuma

M1(修士1年)

Hibiki Hasegawa
Miho Ishii
Kousuke Maeda
Takuya Mitsubo
Yuuta Soutome

B4(学士4年)

Sumika Akimoto
Natsuki Shibama
Sayaka Kudo
Takuya Ebihara
Hinako Abeta
Ryouga Inoue
Kouki Tagai