◆Member◆

Professor Youichi Ishii
M2(修士2年)

Sumika Akimoto
Hinako Abeta
Takuya Ebihara
Sayaka Kudo
Natsuki Shibama

M1(修士1年)

Kentaro Ogawa
Kaisei Sato
Kentaro Shinya
Wakana Sekiguchi
Haruki Horinouchi

B4(学士4年)

Yu Ogasawara
Yuki Kazama
Keita Shibui
Ayano Sugai
Ryoga Harada
Naho Ota
Yuta Komatsu
Ryota Sano