◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Takuya Kuwabara
M2(修士2年)

Takahiro Kato
Susumu Kumagai
Kosuke Sakajiri
Takuya Toriumi

M1(修士1年)

Shotaro Ito
Ryunosuke Kuriki
Yuhi Tsutsumizaki
Takayuki Nanba

B4(学士4年)

Yutaka Aoki
Mei Kakimoto
Kohei Kitamura
Anna Sato
Koushi Shibuya
Shunpei Momose
Daiki Mori