◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Takuya Kuwabara
M2(修士2年)

Shotaro Ito
Ryunosuke Kuriki
Yuhi Tsutsumizaki
Takayuki Nanba

M1(修士1年)

Yutaka Aoki
Kohei Kitamura
Koushi Shibuya
Shunpei Momose
Daiki Mori

B4(学士4年)

Tetsujo Ka
Mika Suzuki
Yuhei Sekiguchi
Tomoyuki Takakuwa
Yuichi Masuda
Ryo Yamazaki