◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Shintaro Kodama
Research Assistant Takahiro Watanabe
D3(博士3年)

Yousuke Ikeda

M2(修士2年)

Mikiya Ishikawa
Kazuki Umeda
Yuuta Kisogawa
Masahito Suzuki
Nobuto Taya

M1(修士1年)

Koichi Takano
Hiroyuki Takahashi

B4(4年生)

Yousuke Oyama
Daiki Kobayashi
Mayumi Saeki
Aki Tsukimura
Takayuki Nakamura
Minori Hiramatsu
Emi Fukuda
Shota Funamoto