◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Takahiro Iwamoto
D2(博士2年)

Ryunnosuke Kuriki
Shotaro Ito

M2(修士2年)

Mika Suzuki
Kyoka Saito
Tomoyuki Takakuwa
Yuichi Masuda
Ryo Yamazaki

M1(修士1年)

Yuri Shiba
Asuka Sugihara
Hiroki Kuchiishi
Yuuta Negishii
Risa Nakamura

B4(学士4年)

Hibiki Hasegawa
Miho Ishii
Kousuke Maeda
Takuya Mitsubo
Yuuta Soutome
Kotomi Sawada
Sae Handa