◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Takuya Kuwabara
D1(博士1年)

Ryunnosuke Kuriki
Shotaro Ito

M2(修士2年)

Yutaka Aoki
Kohei Kitamura
Koushi Shibuya
Shunpei Momose
Daiki Mori

M1(修士1年)

Mika Suzuki
Kyoka Saito
Tomoyuki Takakuwa
Yuichi Masuda
Ryo Yamazaki

B4(学士4年)

Yuri Shiba
Asuka Sugihara
Hiroki Kuchiishi
Yuuta Negishii
Risa Nakamura
Akihiko Sanada
Naoya Noguchi
Hayato Kazama