◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Takahiro Iwamoto
M2(修士2年)

Miho Ishii
Yuta Sotome
Hibiki Hasegawa
Kosuke Maeda
Takuya Mitsubo

M1(修士1年)

Sumika Akimoto
Hinako Abeta
Takuya Ebihara
Sayaka Kudo
Natsuki Shibama

B4(学士4年)

Kentaro Ogawa
Kaisei Sato
Kentaro Shinya
Wakana Sekiguchi
Haruki Horinouchi
Reito Kubota
Yuhi Kobayashi