◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Yuichiro Mutoh
D3(博士3年) Kazuya Arashiba
M2(修士2年)

Tomohiro Aoki
Takuya Iida
Makoto Imaji
Ryoko Onishi
Hiroki Kobayashi

M1(修士1年)

Yousuke Ikeda
Toshikazu Kuwabara
Naoki Saruya

B4(学士4年)

Miho Araki
Haduki Imade
Yasuhiro Okada
Yusuke Kimura
Kozue Shiraishi
Ippei Niiyama
Kaori Matsuo
Izumi Yoshida
Shinichirou Ito
Tomoya Kotake